House of Comms s.r.o.
info@houseofcomms.sk
+421 949 020 012
Brečtanová 2866/3
831 01 Bratislava

IČO: 50 649 833
DIČ: 2120419719

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I,
odd. Sro, vl.č.116669/B