Sponzoring a CSR

Sponzoring považujeme za jeden z najkomplexnejších nástrojov, ktorý ponúka možnosť komunikovať s vybranou komunitou fanúšikov a získať si jej priazeň. Je to spolupráca založená na partnerstve, a preto je potrebné nájsť konsenzus medzi očakávaniami obidvoch strán. Niekoľko rokov sme riadili sponzoringovú stratégiu značky O2 a preto vieme, ako efektívne prepojiť Vašu značku so sponzorovaným projektom a vyťažiť zo spolupráce maximum.

Spoločenská zodpovednosť firiem je rovnako prierezovou komunikačnou aktivitou, ktorá nielen zlepšuje imidž firmy, ale aj zvyšuje zaangažovanosť a lojalitu vlastných zamestnancov. Spoluvytvorili sme občianske združenie dobré miesto pre klienta HB Reavis a pomáhali s komunikáciou jeho kľúčových aktivít, ako bola revitalizácia Landererovho parku či námestia Slobody.

Čím sa ešte môžeme pochváliť:

  • boli sme 8 rokov kľúčovou súčasťou slovenských festivalov a priniesli sme na Pohodu prvý online program (SMS reminder) v ére klasických mobilných telefónov a prvú požičovňu externých nabíjačiek na Grape;
  • v prvom roku našej existencie sme zrealizovali promotion koncept Oáza Peugeot Dakar pre klienta Peugeot, sponzora festivalu Pohoda v roku 2017;
  • od roku 2017 pripravujeme na kľúč jedno z najkomplexnejších podujatí, ktorým sú Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY;
  • vybudovali sme s organizátorom bežecký portál Beh si ty., ktorý umožňuje spájať malých lokálnych organizátorov behov pod jednu bežeckú strechu.